Anders Möller, VD på Security Solution Scandinavia AB, har under två dagar utbildat studenter i riskhantering och vårt digitala riskhanteringsverktyg RISKsolution, vilket är tillgängligt för eleverna i Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Utbildningen är uppdelad med föreläsning, workshops och självständigt arbete. Studenterna gick igenom hela r ...

Den 1 februari började Christopher Falkenberg på Security Solution. Han har tidigare arbetat med kvalificerade utredningar inom IT-infrastruktur och informationssäkerhet i 20 år. Christopher har även en gedigen projektledarerfarenhet och har varit engagerad i såväl affärsprojekt som tjänsteutveckling. Christopher har, förutom ett förflutet i konsultbranschen, också erfarenhet s ...