Ny forskning från Karlstad universitet visar på att kommunala chefer känner sig oförberedda i att förutsäga och hantera allmänhetens reaktioner i krissituationer. Studien, som fokuserar på kommunala chefers upplevelser av krishantering, visade också på komplexiteten i chefsrollens krishantering och behovet av stöd från kollegor och arbetskamrater. Lösningen? Inkorporera ledar ...

Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och efter GDPR kommer NIS(se)! Samtidigt som svenska hushåll börjar värma glögg och leta efter adventsljusstakar längst in i garderoben är det också dags för våra samhällsviktiga verksamheter att genomföra julstädning. Den 1 november trädde nämligen MSBs föreskrifter kopplat till NIS-direktivet (eller lag 2018:1174 i Sverige) i kraft ...

Glöm strumpor och presentkort - satsa på säkra klappar i år! Här kommer Security Solutions julklappstips för 2018: Brandsläckare / Brandskyddskit MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommenderar att alla privatpersoner har brandvarnare, 6 kilos pulversläckare och brandfilt hemma. Du hittar denna typ av utrustning online eller hos de flesta välsorterade byggvaruh ...