Tillsammans med sin samarbetspartner har Security Solution Scandinavia AB ramavtal med Göteborgs Stad och deras bolag samt kranskommuner inom området informationssäkerhet. Avtalet gäller från och med 1 januari 2015 och löper tom 31 december 2016 med option på ytterligare två år.

Göteborgs Stad består av stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och ett antal hel- eller delägda bolag. Göteborgs Stad ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns i Göteborg.