Just nu håller vi på Security Solution krisutbildningar för Södertälje kommun. Utbildningarna ger kommunen en stabil grund att stå på om en kris inträffar. Varje utbildningsomgång är uppdelad i två delar på totalt 1,5 dag.

Utbildningen kombinerar praktiska scenarioövningar med teoripass då vi går igenom krismetodik, krisledning samt vem som gör vad i ett krisläge. Vi använder oss av de fem frågeställningarna:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilka är drabbade?
  • När har det hänt?
  • Varför har det hänt?

Södertälje kommun består av staden och de fyra kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna och är Sveriges 20:e största kommun med sina ca 92 000 invånare.