I januari anställdes Linda Mattsson och Helén Sunesson på Security Solution Scandinavia AB.

Linda arbetar som konsult inom informationssäkerhet samt säljare och kommer närmast från Rejlers där hon bl a haft i uppdrag att dokumentera Ringhals säkerhetsanläggning.

"Jag är väldigt glad över att ha börjat på Security Solution Scandinavia AB och ser fram emot att kunna bidra med min kompetens inom säkerhetsområdets alla områden, säger Linda Mattsson."

Helén kommer närmast från Polisens där hon arbetat som operatör på ledningscentralen och kommer hos oss att arbeta med krishantering.

"Jag är otroligt glad och tacksam över att få vara här på Security Solution Scandinavia AB och få möjlighet att bidra med mina erfarenheter och kunskaper inom mitt område krishantering, säger Helén Sunesson."