Anders Möller, VD på Security Solution Scandinavia AB, har under två dagar utbildat studenter i riskhantering och vårt digitala riskhanteringsverktyg RISKsolution, vilket är tillgängligt för eleverna i Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Utbildningen är uppdelad med föreläsning, workshops och självständigt arbete. Studenterna gick igenom hela riskanalysprocessen med framtagning av risker, riskvärdering, sårbarhets- och förmågebedömning, bristbeskrivning och åtgärdsbeskrivning.

Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp på Mittuniversitetet i Östersund ger en bred utbildning och skapar många olika möjligheter i arbetslivet. Allt fler organisationer anställer risk- och krissamordnare, såväl privata företag och intresseorganisationer som kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter.

Vi vill tacka Mittuniversitetet för två spännande dagar med kunniga och trevliga studenter. Vi önskar er all lycka med era fortsatta studier!