Security Solutions årsstämma har valt in Mikael Jansson till ny styrelseordförande och Agneta Olsson till ny styrelseledamot i styrelsen fr o m den 1 november. Mikael Jansson är VD på Robert Dicksons stiftelse som bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter i Göteborg. Mikael har tidigare även arbetat som VD för Lessebohus och Lessebo Fastigheter samt inom Ale kommun, på Diligentia, Gårdstensbostäder och HSB.

Agneta Olsson har under de senaste 20 åren arbetat med kommunikation och ledarskap och haft ledande positioner inom bland annat Coop Sverige, ICA Sverige, Santa Maria, Ridderheims och Falbygdens. Idag driver hon företaget Chair med specialicering på ägarledda företag samt externa styrelseuppdrag. Agneta har även skrivit boken – “Extern VD Så lyckas du” som är baserad på forskning och egen erfarenhet.