Vansbro kommun genomför för närvarande en kartläggning av systemberoende och dataflöden med tillhörande risk- och systemsäkerhetanalys. Detta görs för att kunna presentera ett driftgodkännande, om samverkan gällande IT-drift med Mora kommun, Älvdalen kommun och Orsa kommun blir aktuell.

Security Solution Scandinavia AB stödjer Vansbro kommun i detta genomförandet och säkerställandet, som kommer att ske via olika workshops med leverans av bl.a. en övergripande åtgärdsplan som är ett viktigt steg inför ett kommande driftgodkännande.

Detta är ett intressant och viktigt uppdrag och vi är glada och stolta att få vara fortsatt delaktiga i säkerställande inom länet.