Security Solution har fått utökat sitt uppdrag på Trafikverket, detta genom PWC som vi har ett flerårigt samarbete med. Uppdraget innebär utbildning och vara ett specialiststöd inom säkerhetsfrågor för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet samt Göteborg – Borås.

Trafikverket har många stora och intressanta projekt på gång och vi ser fram emot att få vara delaktiga i utvecklingen av infrastrukturen i Västra Sverige.

Foto: Trafikverket