Vi hjälper Renova i arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter PUL, personuppgiftlagen.

- Vad innebär den nya förordningen i stort?
Den nya lagen kommer att stärka privatpersoners rättigheter, då den nuvarande lagen är relativt tandlös, ytterst få brott eller anmälningar har gett företag eller organisationer böter eller annan påföljd. Lagen blir enhetlig inom Europa, vilket även förenklar handeln. Den behöver dessutom moderniseras på grund av den snabba tekniska utvecklingen samt att lagen innebär högre böter.

- Vad innebär den nya förordningen för Renova?
Renova har ambitionen att vara väl förberedd för den nya lagstiftningen när den träder i kraft nästa år. Genom att tillsammans med verksamheten systematiskt kartlägga, klassa och analysera risker finns en god grund för att göra rätt åtgärder. Mycket kommer att handla om inventering, rutiner, checklistor och att utbilda personal. Det blir en del tekniska åtgärder i befintliga system och att ha förmåga att ställa rätt krav när nya system utvecklas.

Foto: Renova