Ett stort tack till alla som kom och besökte oss på Svenska Mässan, SÄKERHET, förra veckan. Det blev många spännande möten där vi fick berätta om våra nya produkter ISA och uSecure. Tack också till våra duktiga föreläsare Anders Möller och Camilla Croneld som föreläste om nyttan med riskhantering, hur du får kontroll över ditt analysarbete samt vikten av en välordnad krishantering med exempel och erfarenheter från Europa och Europol.

ISA Interactive Security Awareness är en interaktiv utbildning som består av scenarion baserade på Svensk Standard för informationssäkerhet som visuellt kommuniceras och kan anpassas efter din organisation. Tester på samtliga utbildningsmoment genomförs direkt i utbildningen och resultatet kan skrivas ut efter genomförd utbildning.

uSecure är en webbaserad analysplattform, där du samlar dina analyser på ett ställe och får en totalbild över dina analyser. Analysstödet är användarvänligt och effektivt då du efter genomförd analys kan du generera ut färdiga analysrapporter och åtgärdsplaner.