Företaget som anlitat Security Solution som GDPR-rådgivare i Värnamo är IDATA. IDATA erbjuder kunder i Sverige tjänster för hantering, arkivering och distribution av dokument i digital form.

Vår jurist är just nu anlitad för att säkerställa att de personuppgiftsbiträdesavtal IDATA ingår framöver uppfyller de krav som ställs i och med dataskyddsförordningens ikraftträdande.