Efter ett tidigare väl genomfört uppdrag hos Sveriges Radio där vi agerade som projekt- och analysledare har Security Solution fått nytt förtroendet. Denna gången i ett uppdrag att säkerställa kraven inför upphandling av ett besökssystem.