Linnea Widman har precis avslutat en masterutbildning inom Security Risk Management vid Köpenhamns universitet som har fokuserat på praktiska aspekter inom risk-och krishantering. Detta mastersprogram har bl.a. innehållit praktiska delar där Linnea har fått leverera rekommendationer gällande krishanteringsförmåga och identifierade sårbarheter till företag och organisationer så som Danska Beredskapsstyrelsen, CERTA Intelligence and Security, och Implement Consulting. Utöver denna utbildning har Linnea praktiska erfarenheter av projektledning och kommunikation inom stora organisationer då hon var styrelsemedlem i Utrikespolitiska Förbundet (UF) och arbetade med att utveckla direktiv på nationell nivå.