Det kommunala bolaget Business Region Göteborg, som jobbar för att utveckla näringslivet i Göteborgs regionen, sätter nu fokus på att vara väl förberedda inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Security Solution hjälper till med att identifiera risker i samband med olika informationsbehandlingar samt tar fram anvisningar och rutiner för att BRG även i fortsättningen behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.