GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg.
I uSecure hanteras alla analyser i din organisation på ett enhetligt och strukturerat sätt oavsett om du arbetar från laptop, surfplatta eller smartphone.

Foto: Marcus Andersson