Anders Möller, VD på Security Solution, höll den 7-8 februari i en utbildning för studenterna som går den 3-åriga Risk- och krisutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med Risk- och krishanteringsprogrammet är att ge en bred kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker och inför kommande kriser, samt organisera och leda vid och efter kriser och katastrofer.
- Jag ser alltid fram emot att åka till Östersund och föreläsa om riskhantering för elever som går detta program pga att de är engagerade och att universitetet har en professionell inställning till Risk- och Krisutbildningar, säger Anders Möller.