MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har skapat en informationsfilm om varför det är så viktigt med informationssäkerhet och vad det innebär.

Filmen är en introduktion och bra underlag vid diskussioner om informationssäkerhet.

https://www.informationssakerhet.se/varforfilmen