Datainspektionen har nu presenterat en kontroll av 412 verksamheter. 66 blev närmre granskade, varav ca hälften offentliga och hälften privata. Endast två, Genetiknämnden och Forum för levande historia, får ett föreläggande om att anmäla Dataskyddsombud senast den 12 november. Övriga som inte hade anmält gjorde det snabbt och det stannade vid en anmärkning eller så fanns det inte ett krav på att ha ett dataskyddsombud. Alltså inga böter till någon. Det enda som är en vägledande slutsats av denna granskning är att svenska Datainspektionen har silkesvantar i sina bedömningar.

Läs en sammanställning av granskningen här: https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/ovrigt/2018-10-23-dso-granskning.pdf