Security Solution medverkar i en paneldebatt den 28 november 2018 i Stockholm vid en konferens för dataskyddsombud (DSO) i offentlig sektor, som arrangeras av Datainspektionen. Camilla Croneld är kontaktperson för DSO-teamet från Security Solution, som är outsourcat dataskyddsombud för Södertälje. Hon deltar med fyra andra DSO från olika verksamheter för att diskutera de möjligheter och utmaningar som ett dataskyddsombud har inom sitt uppdrag. Ämnena handlar om hur det egentligen fungerar i praktiken när dataskyddsreglerna ska appliceras i förhållande till andra lagar och vad man ska tänka på när det gäller e-post, utlämnande av allmänna handlingar, publicering på webbplats, arkivering av allmänna handlingar.

Läs mer om Dataskyddsombud som tjänst https://securitysolution.se/tjaenster/dataskyddsombud/

Länk till konferensen: Dataskyddsombud inom offentlig sektor

https://www.datainspektionen.se/kurser--forelasningar/kurs?id=89&kursId=24