Vi är glada att meddela om vårt nya ramavtal med Bolagsverket avseende informationssäkerhet och uppdrag med anknytning till IT. Avtalet löper på en period om fyra år.