Idag har Security Solutions DSO-team varit på plats både digitalt och fysiskt. I samband med detta passade vi på att ställa några frågor till dem.

Vad för kompetens skall ett DSO ha?

Ett DSO skall ha lång erfarenhet inom en rad olika områden så som informationssäkerhet, juridik, IT-säkerhetskompetens, kommunikatör. Utöver detta skall personen i fråga kunna projektleda och utbilda i rörande frågor. Att hitta en person som besitter all denna kunskap är inte lätt, därför jobbar vi i ett DSO-Team.

Hur jobbar ett DSO-team ställt mot ett ensamt DSO?

Den största skillnaden att jobba i team är att vi kan dela vår expertkunskap och erfarenhet med varandra. Eftersom vi besitter expertkunskap inom olika områden kompetensutvecklar vi varandra indirekt också, en naturlig kompetensöverföring helt enkelt.

Varför är ett DSO-team fördelaktigt?

Den största fördelen är helt klart den kompetens vi besitter tillsammans och att vi kan stötta varandra vid till exempel incidenthantering. Som Team ställt mot att jobba själv kan vi även bibehålla kontinuitet exempelvis vid personalfrånvaro.

Vill du komma i kontakt med vårt DSO-team hör av dig via info@securitysolution.se