Lunds kommun fortsätter att utveckla och uppdatera sin konsekvensbedömning gällande Microsoft 365. Security Solution ska stötta kommunen i detta arbete genom att identifiera risker utifrån genomförd omvärldsbevakning och nya omständigheter i kommunen. Security Solution stöttar med våra gedigna och beprövade metoder för konsekvensbedömning och kvantitativa analyser.

Microsoft 365 är en molnbaserad digital plattform som förser kommunens medarbetare med en verktygslåda för bättre och effektivare kommunikation, samarbete och mobilitet.