Medarbetare


Anders Möller

Verkställande Direktör
Managementkonsult
Riskhantering, Informationssäkerhet 

Igor Anic 

Konsult 
Systemutveckling, IT-säkerhet

Marcus Broman

Managementkonsult
Informationssäkerhet, IT-säkerhet, GDPR

Jenny Wessberg

Konsult
Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd

Lena Thång

Managementkonsult
Informationssäkerhet, GDPR

Peter Thureson

Managementkonsult
Systemutveckling, Riskhantering, IT-säkerhet

Ingemar Drottinger 

Företagsrådgivare

Carin Norlin

Managementkonsult
Informationssäkerhet, GDPR 

Helena Bäckman

Ekonomi
Koncernredovisning

Marinette Edlund

Managementkonsult
GDPR, Informationssäkerhet

Lina Hjorter

Jurist
Informationssäkerhet, GDPR

Emelie Ousbäck

Digital design,
kommunikation


Per Forsberg

Managementkonsult
IT-säkerhet, Informationssäkerhet, GDPR

Rekan Raouf

ManagementKonsult
Riskhantering, Krisledning, Säkerhetsskydd

Andreas Isaksson

Kund- och marknadskoordinator 
Säkerhetssystem, tjänster