Behandling av personuppgifter

I informationen nedan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och annan information om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Security Solution Scandinavia AB (Security Solution), 556754–1775, Flöjelbergsgatan 20c, 431 37 Mölndal, är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter på webbplatsen, e-post och i de behandlingar som sker inom bolaget. Dessa verksamheter är intern HR, ekonomi, ledning, marknadsföring, IT-drift och utveckling, inköp, säkerhet och försäljning.

Personuppgiftsbiträde

Security Solution är i vissa fall personuppgiftsbiträde åt våra kunder. I dessa fall utför vi behandling enligt deras instruktioner och avtal. uSecure är en riskhanteringsprogramvara som levereras till kunder där personuppgifter kan förekomma i analyser eller som användare.

I de fall där Security Solution är personuppgiftsbiträde är det de personuppgiftsansvariga som ansvarar för att efterleva de krav som finns i dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter.

Underbiträden        

Security Solution använder underbiträde för tillhandahållande av serverplats för uSecure i plattformen Azure hos Microsoft på Irland.

Dina rättigheter

I de fall där Security Solution är personuppgiftsbiträde, kan du inte begära registerutdrag direkt, utan behöver vända sig till personuppgiftsansvarig.

I de fall där Security Solution är personuppgiftsansvarig har du rätt att bli informerad om vi har behandlat dina personuppgifter och anledningen till att vi gör det. Du har också rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi har behandlat om dig och på vilket sätt de har behandlats. För att få den informationen behöver du på egen hand kontakta oss och du har rätt till att få svar inom en månad. I dina rättigheter ingår även att du kan begära att uppgifter om dig ska begränsas, raderas, kompletteras eller rättas. För att göra en begäran angående dina personuppgifter, klicka på knappen begäran nedan:

Begäran

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag för IT-tjänster, distribution och betallösningar. När personuppgifter delas med partners ska uppgifterna behandlas enligt Security Solutions instruktioner.

Utöver detta kan Security Solution enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket).

Gränsöverskridande behandling

Security Solution strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Vid de överföringar som sker till tredje land eller internationella organisationer tillämpar vi de lämpliga skyddsåtgärder som lagen kräver.

Lagring

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. I vissa fall måste vi följa rättsliga förpliktelser, med krav på längre tid att bevara uppgifter.

Säkerhetsskydd

Det är vid all hantering av personuppgifter, liksom annan information, alltid hög nivå på säkerhetsskydd. Vi eftersträvar att använda alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i förhållande till de risker som identifierats.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på https://www.imy.se/

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Security Solution är Marcus Broman, som du kan kontakta via: dataskyddsombud@securitysolution.se 

 

Uppdaterad 2018-05-25