Security Solution Audit solution

AUDITsolution används för att jämföra befintligt nuläge mot ställda krav från exempelvis standarder, regelverk eller interna riktlinjer.

Checklistorna som finns att tillgå i AUDITsolution har utformats inom ramarna för erkända regelverk. AUDITsolution ger din verksamhet en gemensam nulägesanalysprocess där det finns möjlighet att importera, exportera och sammanställa statistik.

Följer din verksamhet alla gällande lagkrav? Kontrollfrågeunderlagen, som finns att tillgå i AUDITsolution är baserade på erkända regelverk. Några exempel är ISO-standarder, MSB-rekommendationer, Personuppgiftslagen, Lag om skydd mot olyckor och Systematiskt brandskyddsarbete. Alla analysresultat sammanställs i snygga och lättlästa rapporter.

  • Programmet hjälper dig genomföra nulägesanalyser inom alla verksamhetsområden
  • Importera företagsinterna kontrollfrågeunderlag för egenanpassade analyser
  • Tydliggöra kritiska brister så att du har bra underlag vid prioriteringar
  • Göra kostnadsanalyser på utvalda åtgärder för att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna
  • Skapa en åtgärdsplan med uppdragsspecifika uppgifter
  • Producera tydliga rapporter genom ett enkelt knapptryck
  • Lättöverskådligt presentera sammanställd statistik som skapas i programmet

AUDITsolution är tillgängligt som:

Singelinstallation, installation på en dator för en användare
Nätverksinstallation, installation på det interna nätverket för obegränsat med användare
Mobilinstallation, installation på mobil enhet för en användare

Är du intresserad av att prova AUDITsolution? Ladda ner en gratis utvärderingsversion:
Svensk version

Har du frågor gällande AUDITsolution? Här finner du svar på de vanligaste frågorna.