Krisledning   

Krishantering handlar om omedelbar respons på en incident, nödläge, kris eller katastrof som hotar att störa den normala verksamheten.  Vi har alla delar i vår verksamhet som ur ett företags- eller samhällsperspektiv är viktiga. Det är därför nödvändigt att analysera organisationens förmåga att upprätthålla aktuella verksamheter under ett avbrott.

Vi stödjer er genom att etablera robusta arbetssätt för att skapa en hög förmåga att hantera kriser. Detta sker genom att först kartlägga verksamheten genom att bedöma risker och sårbarheter samt utarbeta metodiker och strategier för att hantera olika situationer under en kris.

Vi är övertygade om att vårt koncept, i en värld bestående av krav och regler underlättar och skapar ett förebyggande förhållningssätt mot kriser.

 

Utbildning

Ett gediget medvetande hos varje medarbetare är grunden i allt risk- och krisarbete. Det är därför av största vikt att både ledning och medarbetare får den utbildning som krävs för att upprätthålla rätt kunskapsnivå i organisationen.

Vi erbjuder därför både övningar och utbildningar inom risk- och krisområdet. Dessa  genomförs på vårt kontor eller på plats hos er. Vi tillämpar alltid erkända standards och metodiker efter era behov.