Aktuellt

Security Solution blir en del av den nystartade och snabbväxande svenska koncernen Aderian Group. Vi kommer att bidra med specialistkompetens bland annat inom informationssäkerhet, GDPR och säkerhetsskydd
Aderian Group, som bildades i våras, utgörs av lokalt ledande bolag med lång erfarenhet och starka varumärken. Bolagen erbjuder tillsammans heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, IT-säkerhet, GDPR och digitalisering för mindre och medelstora företag.
– Fördelen med att bli en del av koncernen är att vi kan vara samma företag, behålla vårt namn och arbeta enligt våra värderingar men att vi framöver gör det utifrån en mycket större plattform. Det innebär att vi alla kan växa mycket starkare tillsammans, säger Anders Möller, VD för Security Solution som erbjuder tjänster inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, GDPR, riskhantering och säkerhetsskydd till offentlig verksamhet samt större privata företag inom näringslivet.
Anders Möller ser flera konkurrensfördelar med att ingå i en koncern där alla kan bidra med olika erfarenheter och kunskap.
– Vi har gedigen erfarenhet inom våra specialistområden men nu får vi också partners som breddar vår kompetens och tjänstepalett ytterligare. Det gör att vi kan vara med i upphandlingar om ännu större uppdrag där det efterfrågas kompetens som vi tidigare inte haft själva, säger han.
Mia Åslander, VD och koncernchef för Aderian Group, är mycket glad över att Security Solution blivit en del av koncernen.
– Det är roligt att vi växer, något som definitivt är ett av våra mål. Men nu får vi också tillgång till ett specialistområde och tillför koncernen helt ny kompetens, säger hon.
Aderian Group utgörs av Aderian Stockholm, Security Solution, Square Moon, Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander och Zelly. Lokal kännedom och mångårig branscherfarenhet är gemensamma nämnare för de enskilda bolagen.
Aderian Group har cirka 250 medarbetare och en samlad omsättning om 570 MSEK.
 
För mer information, kontakta:
 
Anders Möller                                                                                      Mia Åslander
VD Security Solution                                                                          Koncernchef/VD Aderian
anders.moller@securitysolution.se                                             mia.aslander@aderian.se
Tel: 070 798 90 02                                                                              Tel: 076 188 91 77

Security Solution har glädjen att kunna meddela att vi har tecknat avtal med Helsingborgs stad som externt Dataskyddsombud för samtliga nämnder. Avtalet löper i två år med ytterligare två års option. Hela vårt DSO-team ser fram emot detta samarbete.
 Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med lite över 150 000 invånare. Den kommunala organisationen är uppdelad i 13 nämnder med tillhörande förvaltningar. Visionen är att till år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Därtill vara spännande, attraktiv och hållbar.

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter