IT-säkerhet

Strategiskt verksamhetsstöd

Genom att utföra flödes- och beroendeanalyser, kvalitetssäkring av molnimplementationer och tydliggöra nyttan av IT-investeringar skapar ni förutsättningar för en effektiv och säker informationshantering mellan verksamhet och IT.  

Vi stödjer er organisation i komplexa strategiarbeten med många aktörer och på olika nivåer i verksamheten. Detta inom bl.a. organisations- och verksamhetsutveckling, målstyrning, vision och strategi, processtöd samt stöd och rådgivning i förändringsarbeten.

Vi stödjer också er IT-organisation med att kravställa och skapa förutsättningar för IT-säkerhet genom att se över era arbetssätt, rutiner och vad som är dokumenterat.

 

Systemsäkerhetsanalys

Systemsäkerhetsanalysen identifierar brister i förhållande till förekommande krav på IT-infrastruktur och verksamhetssystem.