Bakgrund: Schrems 2 domen i juli 2020 bidrog till ett osäkert rättsläge gällande tredjelandsöverföringar till USA. Inom ramen för konsekvensbedömning av Microsoft 365 efterfrågades en analys av tredjelandsöverföring till USA.

Genomförande: Security Solution har genom en gedigen analys av USA som rättsstat, lagar och efterlevnad av mänskliga rättigheter bidragit till en djupare förståelse för kommuner vid införandet av M365. Analysen följde EDPB:s riktlinjer 2.0 gällande lämpliga kompletterande skyddsåtgärder vid en risk för tredjelandsöverföring. Security Solution följde även EDPB:s riktlinje gällande struktur och innehåll för en analys av tredjelandsöverföring.  

Resultat: Security Solution bistod som expertråd gällande kompletterande åtgärder som kunde vidtas för att minska risken vid en eventuell tredjelandsöverföring. Analys mottogs av kommunen och bifogades som ett underlag till konsekvensbedömningen av Microsoft 365. Kommunen införde strax efter Microsoft 365.