Riskhantering

Riskhantering

Risk- och sårbarhetsanalyser handlar om att systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och värdera risker med hjälp av en given modell. För att effektivt skydda din verksamhet mot störningar är det viktigt att känna till vilka sårbarheter som finns. Vi identifierar helt enkelt vilka risker och hot som kan påverka er verksamhet.

Vi gör analyser i enlighet med hela eller delar av riskhanteringsprocessen för att ni skall få strukturerade och tydliga beslutsunderlag. Vår riskrapport levereras alltid med en handlingsplan för fortsatt arbete med åtgärder.

I handlingsplanen kostnadsbedöms risker och åtgärder för att identifiera kostnadsnyttan. Genom att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser skapas underlag så att beslut lättare kan fattas. Vi arbetar med kända standarder och regelverk för riskhantering.