Lunds kommun

”Vi har jobbat tillsammans med Security Solution i flera år. Security Solution är utsedda som kommunens dataskyddsombud och har framgångsrikt stöttat och guidat oss inom både dataskyddsfrågor och informationssäkerhet.”

- Maria Skogh, biträdande chefsjurist

 

  

Västtrafik

"Vi jobbar tillsammans med Security Solution i flera olika IT-/Informationssäkerhetsprojekt. De har hjälpt oss att strukturera och implementera våra spelregler och rutiner inom IT-/Informationssäkerhet samt agerar som specialiststöd i flera projekt."

- Kari Finnskog, CIO

 

 

E.ON Nordic

"Security Solution har tagit fram interaktiva utbildningar inom IT-/ Informationssäkerhets för oss genom åren. Via Security Solutions flexibla arbetsätt och stora kunnande inom området så har vi nu informativa och lättillgängliga animerade filmer inom specialområden som uppskattas av både ledning och personal."

- Rita Lenander, CISO

    

 

Södertälje Kommun

"Vi har jobbat tillsammans med Security Solution i olika Riskhantering och Krislednings projekt. Via tydliga arbetsprocesser, modeller och systemsstöd så hjälper dom våra olika verksamheter att få en väl fungerade Risk – och Krishantering." 

- Per Tegel, Säkerhetschef

  

  

Mittuniversitetet

"Våra studenter på Risk- och krishanteringsprogrammet har sedan VT 2012 haft möjlighet att använda RISKsolution som stöd i sin utbildning. Detta är ett uppskattat och omtyckt verktyg hos oss på Mittuniversitetet."

- Jörgen Sparf, Programansvarig Risk- och Krishanteringsprogrammet