Hållbarhet är en bred fråga som Security Solution Scandinavia AB arbetar aktivt med för att uppnå våra mål, där vi arbetar utefter vår miljöpolicy. I vår roll att tillgodose våra kunders behov värnar vi om miljön, och vi arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan samt förebygga föroreningar från vår verksamhet. Vi följer och strävar efter att överträffa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav. En förutsättning för långsiktig utveckling av personal och omgivning är en god miljö, en mycket viktig aspekt. Begreppet miljö omfattar såväl arbetsmiljö som miljöpåverkan på omgivning och produkter utgör. Vårt hållbarhetsarbete är i kontinuerlig utveckling och vi strävar alltid efter att utveckla vårt miljöarbete.