Dataskyddsombud

Rådgivning av dataskyddsförordningen

Med vår expertis inom området dataskydd kan vi hjälpa er i tillämpningen av Dataskyddsförordningen. Vi stöttar er verksamhet genom rådgivning i ert kontinuerliga arbete med dataskyddsfrågor och kan erbjuda tjänster för att säkerställa efterlevnad av GDPR. Inom dataskydd kan vi erbjuda en stor variation av tjänster, nedan är exempel på de tjänster vi erbjuder.

Konsekvensbedömningar (DPIA) med råd och hjälp för verksamheten i framtagandet av risker, faciliterar riskanalyser och stöttar som expertråd i framtagandet av åtgärder.

Analys av tredjelandsöverföring (TIA) erbjuds där vi med en vedertagen modell analyserar lämpligheten av tredjelandet för dataöverföring.

Analys av Microsoft 365 samt Google Workspace for Education där vi bistår och stöttar verksamheten i riskanalys och konsekvensbedömning av tjänster. Vi applicerar våra erfarenheter, verktyg och strukturer från tidigare genomförda analyser.

Uppdatering och granskning av registerförteckning där vi bistår med expertis och kan stötta verksamheten i att ta fram, uppdatera och säkerställa efterlevnad av registerförteckningen. Vi utgår alltid ifrån best practice inom upprättandet av en registerförteckning.

GAP-analys där vi analyserar verksamhetens dataskyddsarbete och identifierar brister och förbättringsområden i verksamheten. Vi hjälper sedan er med att ta fram en åtgärdsplan för att staka ut vägen framåt i dataskyddsarbetet.

Rådgivning i stort erbjuds där vi kan hjälpa er verksamhet med de frågor och funderingar som kan finnas gällande dataskydd och ert dataskyddsarbete.

 

Dataskyddsombud

Vi erbjuder även dataskyddsombud som tjänst. Inom uppdraget som dataskyddsombud erbjuds följande:

Regelefterlevnad där vi hjälper er att följa dataskyddsförordningen genom råd och rekommendationer.

Rådgivande funktion gällande frågor kring dataskydd, men även konsultationer och utbildningar i dataskydd enligt best practice.

Samarbets- och kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten samt för era registrerade.

Beredskap och bedömningar vid personuppgiftsincidenter där vi hjälper er verksamhet genom råd och bedömning med en garanterad svarstid enligt SLA.

Säkerställt oberoende då vi som ert ombud inte bestämmer ändamålen eller medlen för personuppgiftsbehandling. Security Solution är juridisk part.

Analysverktyget uSecure erbjuds i uppdraget för att effektivt och systematiskt göra nuläges- och riskanalyser.

Avtalsgranskning där vi kan stödja verksamheten med juridisk granskning av personuppgiftsbiträdesavtal.

Utbildningar där vi erbjuder tematiska utbildningar i samråd med verksamheten och dess behov. Vi tillämpar alltid kända standarder och metoder efter ert behov.