Konsekvensbedömning på Microsoft 365

Bakgrund: Efter Schrems 2-domen i juli 2020 skapades ett osäkert rättsläge gällande användandet av amerikanska molntjänster. Samtidigt pågick Covid-19 pandemin och kommuner efterfrågade ett effektivt och fungerande verksamhetsstöd som möjliggjorde distansarbete och utökade samarbetsmöjligheter. Geno ...

Analys av tredjelandsöverföring gällande Microsoft 365

Bakgrund: Schrems 2 domen i juli 2020 bidrog till ett osäkert rättsläge gällande tredjelandsöverföringar till USA. Inom ramen för konsekvensbedömning av Microsoft 365 efterfrågades en analys av tredjelandsöverföring till USA. Genomförande: Security Solution har genom en gedigen analys av USA som rät ...

Införandet av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Bakgrund: Efter att flertalet upphandlingar krävt ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, eller ett LIS, såg företaget ett behov av att införa detta för att vara marknadsledande inom sitt område. Security Solution anlitades för att stötta och vägleda i arbetet med införandet av ett ledningssys ...

Cybersäkerhetsanalys

Bakgrund: I en alltmer osäker värld med allt fler cyberangrepp ser vi ett stort behov av cybersäkerhet. I dagens digitaliserade samhälle, där stora delar av offentlig verksamhet och företag är uppkopplade på internet krävs cybersäkerhet för att säkerställa en acceptabel säkerhetsnivå.   Genomförande ...

En förstudie via Nuläges- och GAP-analys inom informationssäkerhet leder till inriktningsbeslut för cerifiering

Bakgrund: Att kunna visa upp ett systematiskt informationssäkerhetsarbete blir alltmer efterfrågat av omvärlden och detta ställer nya krav på verksamheter. Certifiering inom ISO27001 informationssäkerhet visar på att en organisation arbetar på ett standardiserat sätt med informationssäkerhet där hän ...