- Vi ser fram emot samarbetet med Benify som med sitt internationella synsätt på analysarbete kommer att ytterligare förbättra vår analysplattform uSecure, säger Anders Möller VD i Security Solution. 
Benify är idag ett av de ledande bolagen inom förmåner och ersättning då flera av världens största arbetsgivare använder deras smarta förmånsportal.

Det kommunala bolaget Business Region Göteborg, som jobbar för att utveckla näringslivet i Göteborgsregionen, sätter nu fokus på att vara väl förberedda inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Security Solution hjälper till med att identifiera risker i samband med olika informationsbehandlingar samt tar fram anvisningar och rutiner för att BRG även i fortsättningen behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg.
I uSecure hanteras alla analyser i din organisation på ett enhetligt och strukturerat sätt oavsett om du arbetar från laptop, surfplatta eller smartphone.

Foto: Marcus Andersson

 

Anders Möller, VD på Security Solution, höll den 7-8 februari i en utbildning för studenterna som går den 3-åriga Risk- och krisutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med Risk- och krishanteringsprogrammet är att ge en bred kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker och inför kommande kriser, samt organisera och leda vid och efter kriser och katastrofer.
- Jag ser alltid fram emot att åka till Östersund och föreläsa om riskhantering för elever som går detta program pga att de är engagerade och att universitetet har en professionell inställning till Risk- och Krisutbildningar, säger Anders Möller.

Då Jula nu valt en digital analysplattform för hela koncernen, föll valet på Security Solution Softwares nya analysportal uSecure. Jula har börjat använda uSecure i Sverige men kommer succesivt också att implementera analysplattformen i övriga länder i Norden samt Polen.

Security Solution hjälper Liseberg med förberedelser inför den nya lagändringen kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Arbetet innebär bland annat en översyn av var personuppgifter finns inom verksamheten. Lisebergs hantering av personuppgifter sträcker sig över flera områden som exempelvis HR, försäljning, hotell och nöjespark, varför det är många olika delar av verksamheten som ska tas hänsyn till då förordningen ska implementeras och sedan förvaltas på ett bra sätt.

Linnea Widman har precis avslutat en masterutbildning inom Security Risk Management vid Köpenhamns universitet som har fokuserat på praktiska aspekter inom risk-och krishantering. Detta mastersprogram har bl.a. innehållit praktiska delar där Linnea har fått leverera rekommendationer gällande krishanteringsförmåga och identifierade sårbarheter till företag och organisationer så som Danska Beredskapsstyrelsen, CERTA Intelligence and Security, och Implement Consulting. Utöver denna utbildning har Linnea praktiska erfarenheter av projektledning och kommunikation inom stora organisationer då hon var styrelsemedlem i Utrikespolitiska Förbundet (UF) och arbetade med att utveckla direktiv på nationell nivå.

Efter ett tidigare väl genomfört uppdrag hos Sveriges Radio där vi agerade som projekt- och analysledare har Security Solution fått nytt förtroendet. Denna gången i ett uppdrag att säkerställa kraven inför upphandling av ett besökssystem.

Erik Norrström, Key Account säkerhetssystem och tilläggstjänster, har över 20 års erfarenhet inom försäljning och har verkat i rollen som försäljningsansvarig, försäljningschef och storkundssäljare inom branscher som personsäkerhet, larm och distribution. Erik är van att arbeta under eget resultatansvar och trivs med att jobba med nykundsbearbetning parallellt med utveckling av befintliga kunder. Erik är anställd i Security Solution Software Intl. AB och kommer primärt ha fokus på produktförsäljning men även försäljning av produktrelaterade mertjänster kommer att bli aktuellt.

- Det är väldigt roligt att komma till ett företag som Security Solution med så mycket kunnande inom sitt område och en unik produkt, som kan underlätta för företag både inom privat och offentlig verksamhet, säger Erik Norrström.

Jeanette Rudolfsson startade sin anställning hos oss den 1 januari 2018 och kommer arbeta med Informations- och IT-säkerhet. Jeanette har över 20 års erfarenhet inom IT och IT-säkerhetsbranschen och har varit med i en mängd olika utvecklings- och förändringsprojekt. I olika roller som projektledare, partneransvarig och verksamhetsutvecklare har hon ansvarat för internationella leveransprojekt inom telekom, affärsansvar inom infrastruktur nätverk, huvudansvarig för avtalsbundna partnerskap med bl.a. Cisco Systems, delprojektledare vid RAKEL operativa idrifttagning (MSB) samt ansvarig för att företagsinterna informationssäkerhetsprocesser svarade mot ISO/IEC 27001-krav.