Vi har utökat sitt samarbete med Göteborgs Spårvägar i syfte att implementera en enhetlig riskhanteringsprocess. Uppdraget omfattar bl.a. genomgång av styrande dokument, metoder och utbildning inom området. Göteborgs Spårvägar är ett kommunalägt bolag och har varit en del av staden i över 130 år. De är en av de större aktörerna i Göteborgs lokaltrafik med målet att göra kollekt ...

Från och med den 1 september kommer Toni Thersthol att arbeta hos Security Solution Scandinavia AB. Han kommer att vara placerad på kontoret i Göteborg. Toni har mer än 30 års erfarenhet av IT-styrning i olika roller och branscher. Senast kommer Toni från en tjänst som IT-chef i en nordisk koncern med ca 200 anställda. Tidigare har han också arbetat som projektledare inom fordo ...

Vi på Security Solution Scandinavia AB är stolta över att kunna meddela att vi inom kort släpper vår app för riskhantering. Just nu pågår alphtest och kvalitetssäkring. Därefter kommer appen att släppas för betatest. ...

Vi på Security Solution Scandinavia AB är stolta över att presentera ett nytt gränssnitt och en ny teknisk plattform för våra produkter. Idag lanseras RISKsolution version 3.0 och är den första av våra produkter som använder sig av vår nya tekniska plattform. I samband med lanseringen erbjuder vi alla våra kunder uppgradering till den nya versionen utan extra kostnad. RISKsolu ...

Security Solution Scandinavia AB kommer den 4-5 mars att utbilda studenter, som läser Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet, i vårt riskhanteringsverktyg RISKsolution. Utbildningen kommer genomföras under två dagar med två olika klasser genom föreläsningar och workshops. Studenterna vid Mittuniversitetet ska efter avslutad utbildning, 180 hp, kunna leda och o ...

Security Solution Scandinavia AB har påbörjat ett uppdrag som IT management konsult på Göteborg Energi. Uppdraget innebär att vid behov agera expertkonsult och hålla utbildningar inom segmentet kundsystem. Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder Göteborg Energi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation. Visionen om ...

  Security Solution Scandinavia AB hjälper Uddevalla Energi att revidera deras ledningssystem till Svensk ISO-standard 2013. Uddevalla Energi producerar, säljer och distribuerar el, värme och kyla, behandlar avfall, bedriver renhållning samt tillhandahåller energi- och bredbandstjänster till hushåll och företag huvudsakligen inom Uddevalla kommun. ...

Tillsammans med sin samarbetspartner har Security Solution Scandinavia AB ramavtal med Göteborgs Stad och deras bolag samt kranskommuner inom området informationssäkerhet. Avtalet gäller från och med 1 januari 2015 och löper tom 31 december 2016 med option på ytterligare två år. Göteborgs Stad består av stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och ett antal hel- eller delägda ...