Robert Dicksons stiftelse är en av de äldsta bostadsstiftelserna i Sverige och de vill säkerställa att nyare lagkrav efterlevs löpande. I Security Solutions uppdrag ingår det att årligen säkerställa att stiftelsen arbetar enligt de krav som framgår i dataskyddsförordningen. Detta görs bland annat genom inventering av PUB-avtal samt kartläggning av behovet för tröskelanalyser och konsekvensanalyser.

Arbete med Dataskyddsförordningen är något som bör ske löpande då förändringar i verksamheter kan innebära nya krav. Security Solutions DSO-team har lång erfarenhet av vad det kan innebära för en verksamhet och kan bistå med anpassade analyser för att säkra systematik och efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Security Solutions arbetar i ett DSO-team då rollen som dataskyddsombud kräver kunskap och erfarenhet inom en rad olika områden såsom till exempel informationssäkerhet, juridik och IT-säkerhet. Genom ett nära samarbete inom DSO-teamet kan Security Solution säkra hög kompetens för kunden inom samtliga områden som berörs av dataskyddsförordningen.

Security Solution genomför just nu föreläsningar för Södertäljes kommunstyrelse och kommunledning eftersom kommunen vill informera om och sätta fokus på sitt fortsatta arbete med civilt försvar.

Hur arbetar din kommun med kontinuitetsplanering, genomför ni risk- och sårbarhetsanalyser och identifieras samhällsviktiga verksamheter i samband med att ni analyserar ert säkerhetsskydd?

Frågorna är många och komplexa. Därför har vi tagit fram vägledningar som hjälper och guidar för att (1) skydda civilbefolkningen, (2) säkerställa viktiga samhällsfunktioner och (3) lämna stöd till Försvarsmakten i form av till exempel fungerande energi-, transport- och vattenförsörjning.

Ett civilförsvar syftar till att stärka samhällets motståndskraft för höjd beredskap och krig. Det ska även öka förmågan att hantera ökad påfrestning under fredstid.