Security Solution har fått i uppdrag att bistå Intraservice vid Göteborgs Stad att etablera processer och arbetssätt tillhörande kontinuitetshantering. Större del av arbetet har perspektivet på informationssäkerhet i sin helhet, utifrån de krav som ställs på en offentlig förvaltning.

Intraservice är mitt i en förändringsprocess och det pågår en hel del utvecklingsinitiativ tillhörande de IT-tjänster som levereras till stadens verksamhet. Security Solutions roll är bland annat att vara länken mellan det strategiska och operativa samt stötta med expertis inom området.

Isaac har arbetat länge som jurist och som ledare i olika befattningar. I tidigare uppdrag har han speciellt arbetat med immaterialrättsliga frågor, samt juridisk och strategisk rådgivning och analys till rättighetsinnehavare med fokus på Internet, online-närvaro samt beivrande av online-bedrägeri. Detta har särskilt medfört omfattande utredningar, informationsinhämtning och analys avseende digitala och tekniska data. Rådgivningen har också löpande omfattat analys av registerhållning samt DNS-struktur.

Security Solution är glada att nu kunna presentera Isaac som vår nya medarbetare i vårt DSO-team. Isaac kommer ha rollen som Dataskyddsombud tillsammans med teamet för både privata och offentliga verksamheter.

Security Solution har tecknat ramavtal med Ekobrottsmyndigheten inom Informationssäkerhet. Ramavtalet sträcker sig över 2+2 år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet, dataskydd samt IT-säkerhet. Vi ser fram emot att stötta EBM i intressanta och spännande uppdrag de närmsta åren.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet med uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott. Här jobbar åklagare, poliser, utredare och administratörer. Drygt 600 medarbetare bidrar på olika sätt till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Det är med glädje vi kan meddela att stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad har valt Security Solution som sin partner gällande informationssäkerhet och dataskydd. Det skall bli intressant att återigen få göra spännande uppdrag med en av Göteborg stads förvaltningar.

Stadsfastighetsförvaltningen förvaltar lokalytor på över två miljoner kvadratmeter i mer än 3 000 byggnader, samt fem miljoner kvadratmeter markyta. Det gör stadsfastighetsförvaltningen till en av Sveriges största byggherrar och förvaltare av offentliga lokaler. Stadsfastighetsförvaltningen uppdrag är att, i nära samarbete med kunderna, bygga, förvalta och anpassa bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete.

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. 

Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. 

Vi är glada att kunna meddela att Security Solution nu bistår Vattenfall med resursstöd i sitt fortsatta arbete med dataskydd och informationssäkerhet.