Vi vill med stor glädje och stolthet informera om att vår uppdragsgivare IDATA AB har blivit certifierade enligt ISO/IEC 27001:2022.

Vi på Security Solution har bistått IDATA:s arbete med att utforma ett ledningssystem för informationssonssäkerhet som omfattar hela deras verksamhet.

Arbetet har innefattat omfattande verksamhet- och omvärldsanalys följt av en GAP- och riskanalys i enlighet med MSB:s metod för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Baserat på detta underlag togs en gedigen handlingsplan fram där Security Solution stöttade IDATA vid införandet av tekniska, organisatoriska, fysiska och personalrelaterade kontroller enligt 27001:2022 Annex A (ISO27002), framtagning och genomförande av utbildningar inom informations- och cybersäkerhet, samt stöttning under certifieringsrevison steg 1 och 2.