Idag besöker vi Nääs fabriker i Lerum för att hålla vår andra affärsplan för året.

Dagen är fylld med gästföreläsningar och utbildningar inom cybersäkerhet, introduktion av våra nya samarbetspartners och kollegor, samt genomgång av våra strategiska mål och vårt arbete med informationssäkerhet och integritetsskydd. Vi genomför grupparbeten för att ta fram underlag för de strategier vi vill fokusera på och arbeta vidare med under 2024.

Varje affärsplan syftar att diskutera aktuella ämnen samt att vi alla tydliggör och skapar gemensamma mål och aktiviteter.