När: Måndag 3 juni

Tid: 13.00-14.00

Anmälan: https://www.aderian.se/event/webinar-om-nis2-direktivet-den-nya-cybersakerhetslagen

 

Security Solution kommer tillsammans med Zelly att leda ett webbinar som anordnas av Aderian Group om NIS 2-direktivet, som träder i kraft i oktober 2024. Vi kommer att gå igenom vad NIS 2 innebär och hur det skiljer sig från dess föregångare, NIS 1. Webbinariet kommer att utforska vad organisationer behöver fokusera på i sina cybersäkerhetsstrategier och vilka överväganden som krävs för att förbereda sig för de kommande förändringarna. Från att identifiera berörda parter till att ta de första stegen mot efterlevnad, ger vi den vägledning som behövs för att säkerställa en smidig övergång till NIS 2 och förbättra din cybersäkerhet.

Security Solution får förnyat förtroende med att stödja Västra Götalandsregionen i införandet av gemensam vårdinformationsmiljö (program Millennium) inom områdena informationssäkerhet och dataskydd.

Program Millennium är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram och en av Västra Götalandsregionens övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionen ansvarar för en bra sjukvård som skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.

Vi på Security Solution medverkade på arbetsmarknadsdagen Gösta som hölls vid Göteborgs universitet. Vi hade en fantastisk dag på Göteborgs universitet där vi träffade talangfulla studenter och diskuterade karriärmöjligheter inom informationssäkerhetsbranschen. Att få interagera med ambitiösa studenter och dela vårt engagemang för säkerhet var inspirerande. Tack till Göteborgs universitet för arrangemanget och till alla studenter som tog sig tid att prata med oss! Vi ser fram emot framtida samarbeten och möjligheter att fortsätta bidra till tillväxten inom branschen.