Security Solution utökar sitt uppdrag som uppdragsledare inom förvaltningen Intraservices CISO-funktion i Göteborgs stad. Uppdraget handhar kartläggning och framtagning av dokumentation rörande förvaltningens tjänsteerbjudanden med fokus på informationssäkerhet och dataskydd. Målsättningen är att staden ska uppnå en enhetlig, väl underbyggd och säkerställd nivå av skydd enligt ISO 27000-standarder i stadens digitala infrastruktur.

Vi är naturligtvis väldigt glada att vi får förtroendet att leverera ytterligare kompetent stöd till Intraservice.