Security Solution har tecknat ramavtal med Ekobrottsmyndigheten inom Informationssäkerhet. Ramavtalet sträcker sig över 2+2 år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet, dataskydd samt IT-säkerhet. Vi ser fram emot att stötta EBM i intressanta och spännande uppdrag de närmsta åren.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet med uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott. Här jobbar åklagare, poliser, utredare och administratörer. Drygt 600 medarbetare bidrar på olika sätt till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.