Det är med glädje vi kan meddela att stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad har valt Security Solution som sin partner gällande informationssäkerhet och dataskydd. Det skall bli intressant att återigen få göra spännande uppdrag med en av Göteborg stads förvaltningar.

Stadsfastighetsförvaltningen förvaltar lokalytor på över två miljoner kvadratmeter i mer än 3 000 byggnader, samt fem miljoner kvadratmeter markyta. Det gör stadsfastighetsförvaltningen till en av Sveriges största byggherrar och förvaltare av offentliga lokaler. Stadsfastighetsförvaltningen uppdrag är att, i nära samarbete med kunderna, bygga, förvalta och anpassa bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.