Security Solution genomför just nu föreläsningar för Södertäljes kommunstyrelse och kommunledning eftersom kommunen vill informera om och sätta fokus på sitt fortsatta arbete med civilt försvar.

Hur arbetar din kommun med kontinuitetsplanering, genomför ni risk- och sårbarhetsanalyser och identifieras samhällsviktiga verksamheter i samband med att ni analyserar ert säkerhetsskydd?

Frågorna är många och komplexa. Därför har vi tagit fram vägledningar som hjälper och guidar för att (1) skydda civilbefolkningen, (2) säkerställa viktiga samhällsfunktioner och (3) lämna stöd till Försvarsmakten i form av till exempel fungerande energi-, transport- och vattenförsörjning.

Ett civilförsvar syftar till att stärka samhällets motståndskraft för höjd beredskap och krig. Det ska även öka förmågan att hantera ökad påfrestning under fredstid.