Security Solution genomför säkerhetsgranskning av app för mobilt arbetssätt för verksamhet inom Göteborgs Stad.
Som en del av Stadens säkerhetsarbete granskas appen i förhållande till informationssäkerhetskrav och Stadens styrande dokument inför ett kommande införande.

Security Solution har inlett ett samarbete med juristen Lina Hjorter angående frågor som främst rör informationssäkerhet och personuppgiftshantering. Lina har de senaste åren varit verksam som konsult och hjälpt kunder med GDPR och informationssäkerhet på bl a Atea och Transcendent Group. På sin fritid ägnar sig Lina gärna åt utomhusaktiviteter i form av kajakpaddling eller skidor.

Efter att ha drivit sitt analysarbete i några år utan systemstöd har nu Götene Kommun beslutat sig att återaktivera sin RISKsolution-licens.
- Det är alltid roligt att få en sådan bekräftelse på att vi ligger helt rätt i tiden med våra analysprodukter, säger Security Solutions säljansvarige Erik Norrström.

Företaget som anlitat Security Solution som GDPR-rådgivare i Värnamo är IDATA. IDATA erbjuder kunder i Sverige tjänster för hantering, arkivering och distribution av dokument i digital form. Vår jurist är just nu anlitad för att säkerställa att de personuppgiftsbiträdesavtal IDATA ingår framöver uppfyller de krav som ställs i och med dataskyddsförordningens ikraftträdande. ...

- Vi ser fram emot samarbetet med Benify som med sitt internationella synsätt på analysarbete kommer att ytterligare förbättra vår analysplattform uSecure, säger Anders Möller VD i Security Solution. 
Benify är idag ett av de ledande bolagen inom förmåner och ersättning då flera av världens största arbetsgivare använder deras smarta förmånsportal.

Det kommunala bolaget Business Region Göteborg, som jobbar för att utveckla näringslivet i Göteborgsregionen, sätter nu fokus på att vara väl förberedda inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Security Solution hjälper till med att identifiera risker i samband med olika informationsbehandlingar samt tar fram anvisningar och rutiner för att BRG även i fortsättningen behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg.
I uSecure hanteras alla analyser i din organisation på ett enhetligt och strukturerat sätt oavsett om du arbetar från laptop, surfplatta eller smartphone.

Foto: Marcus Andersson

 

Anders Möller, VD på Security Solution, höll den 7-8 februari i en utbildning för studenterna som går den 3-åriga Risk- och krisutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med Risk- och krishanteringsprogrammet är att ge en bred kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker och inför kommande kriser, samt organisera och leda vid och efter kriser och katastrofer.
- Jag ser alltid fram emot att åka till Östersund och föreläsa om riskhantering för elever som går detta program pga att de är engagerade och att universitetet har en professionell inställning till Risk- och Krisutbildningar, säger Anders Möller.

Då Jula nu valt en digital analysplattform för hela koncernen, föll valet på Security Solution Softwares nya analysportal uSecure. Jula har börjat använda uSecure i Sverige men kommer succesivt också att implementera analysplattformen i övriga länder i Norden samt Polen.

Security Solution hjälper Liseberg med förberedelser inför den nya lagändringen kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Arbetet innebär bland annat en översyn av var personuppgifter finns inom verksamheten. Lisebergs hantering av personuppgifter sträcker sig över flera områden som exempelvis HR, försäljning, hotell och nöjespark, varför det är många olika delar av verksamheten som ska tas hänsyn till då förordningen ska implementeras och sedan förvaltas på ett bra sätt.