Då Jula nu valt en digital analysplattform för hela koncernen, föll valet på Security Solution Softwares nya analysportal uSecure. Jula har börjat använda uSecure i Sverige men kommer succesivt också att implementera analysplattformen i övriga länder i Norden samt Polen.

Security Solution hjälper Liseberg med förberedelser inför den nya lagändringen kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Arbetet innebär bland annat en översyn av var personuppgifter finns inom verksamheten. Lisebergs hantering av personuppgifter sträcker sig över flera områden som exempelvis HR, försäljning, hotell och nöjespark, varför det är många olika delar av verksamheten som ska tas hänsyn till då förordningen ska implementeras och sedan förvaltas på ett bra sätt.

Linnea Widman har precis avslutat en masterutbildning inom Security Risk Management vid Köpenhamns universitet som har fokuserat på praktiska aspekter inom risk-och krishantering. Detta mastersprogram har bl.a. innehållit praktiska delar där Linnea har fått leverera rekommendationer gällande krishanteringsförmåga och identifierade sårbarheter till företag och organisationer så som Danska Beredskapsstyrelsen, CERTA Intelligence and Security, och Implement Consulting. Utöver denna utbildning har Linnea praktiska erfarenheter av projektledning och kommunikation inom stora organisationer då hon var styrelsemedlem i Utrikespolitiska Förbundet (UF) och arbetade med att utveckla direktiv på nationell nivå.

Efter ett tidigare väl genomfört uppdrag hos Sveriges Radio där vi agerade som projekt- och analysledare har Security Solution fått nytt förtroendet. Denna gången i ett uppdrag att säkerställa kraven inför upphandling av ett besökssystem.

Erik Norrström, Key Account säkerhetssystem och tilläggstjänster, har över 20 års erfarenhet inom försäljning och har verkat i rollen som försäljningsansvarig, försäljningschef och storkundssäljare inom branscher som personsäkerhet, larm och distribution. Erik är van att arbeta under eget resultatansvar och trivs med att jobba med nykundsbearbetning parallellt med utveckling av befintliga kunder. Erik är anställd i Security Solution Software Intl. AB och kommer primärt ha fokus på produktförsäljning men även försäljning av produktrelaterade mertjänster kommer att bli aktuellt.

- Det är väldigt roligt att komma till ett företag som Security Solution med så mycket kunnande inom sitt område och en unik produkt, som kan underlätta för företag både inom privat och offentlig verksamhet, säger Erik Norrström.

Jeanette Rudolfsson startade sin anställning hos oss den 1 januari 2018 och kommer arbeta med Informations- och IT-säkerhet. Jeanette har över 20 års erfarenhet inom IT och IT-säkerhetsbranschen och har varit med i en mängd olika utvecklings- och förändringsprojekt. I olika roller som projektledare, partneransvarig och verksamhetsutvecklare har hon ansvarat för internationella leveransprojekt inom telekom, affärsansvar inom infrastruktur nätverk, huvudansvarig för avtalsbundna partnerskap med bl.a. Cisco Systems, delprojektledare vid RAKEL operativa idrifttagning (MSB) samt ansvarig för att företagsinterna informationssäkerhetsprocesser svarade mot ISO/IEC 27001-krav.

Den 1 december började Thomas Sageland som underkonsult inom Informations- och IT- säkerhet. Thomas har över 15 års erfarenhet och kommer närmast från PWC där han var ansvarig för affärsområde Cyber Security i sydvästra Sverige. Hans kompetenser ligger i stor utsträckning kring IT- och informationssäkerhet där han ofta har varit bryggan mellan det tekniska och det organisatoriska. Den senaste tiden har Thomas haft fokus på tekniska lösningar för att implementera GDPR i större organisationer.

Vi har blivit anlitade som projektledare och driva delprojekt GDPR för IT-divisionen inom Schenker. Det innebär att stötta vid planering och genomförande av föreslagna åtgärder inom ramen för det stora GDPR-projektet som Schenker driver i hela det skandinaviska klustret.

I syfte att stärka Nynäshamns Kommuns Krisledning samarbetar Security Solution med Svensk Krisledning i Everbridge-koncernen. Då kommuner är ålagda att hantera eventuella kriser på lokal nivå säkerhetsställer Nynäshamn sin krisledningsförmåga genom utbildningar och övningsverksamhet. Under hösten 2017 genomfördes två krisledningsutbildningar och samarbetet fortskrider under 2018.

Marcus Broman och Camilla Croneld, från Security Solutions GDPR-team, föreläser för 200 chefer i Södertälje kommun om konsekvenserna av den nya lagstiftningen. De informerar även om hur GDPR-införandet kommer att ske i kommunen fram till 25 maj 2018 då den nya förordningen träder i kraft.