Security Solution Scandinavia AB hjälper Uddevalla Energi att revidera deras ledningssystem till Svensk ISO-standard 2013. Uddevalla Energi producerar, säljer och distribuerar el, värme och kyla, behandlar avfall, bedriver renhållning samt tillhandahåller energi- och bredbandstjänster till hushåll och företag huvudsakligen inom Uddevalla kommun. ...

Tillsammans med sin samarbetspartner har Security Solution Scandinavia AB ramavtal med Göteborgs Stad och deras bolag samt kranskommuner inom området informationssäkerhet. Avtalet gäller från och med 1 januari 2015 och löper tom 31 december 2016 med option på ytterligare två år. Göteborgs Stad består av stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och ett antal hel- eller delägda ...