Vi på Security Solution Scandinavia AB tar just nu fram strukturer för dokumenthantering för en av våra största kunder. Detta innebär identifiering av verksamhetsområden, inventering av informationstillgångar och framtagning av klassificeringsstruktur, vilket ligger till grund för företagets dokumenthanteringsplan. Kan vi hjälpa ditt företag?  ...

I januari anställdes Linda Mattsson och Helén Sunesson på Security Solution Scandinavia AB. Linda arbetar som konsult inom informationssäkerhet samt säljare och kommer närmast från Rejlers där hon bl a haft i uppdrag att dokumentera Ringhals säkerhetsanläggning. "Jag är väldigt glad över att ha börjat på Security Solution Scandinavia AB och ser fram emot att kunna bidra med min ...