Efterfrågan har ökat på att kunna göra effektiva ronderingar eller en snabbintervju av personer. Detta för att kontrollera att policy följs och för att omgående kunna presentera ett analysresultat. Nu lanserar vi AUDITsolution-appen för att underlätta genomförandet av alla typer av nulägesanalyser, vilka med automatik sammanställs i snygga och lättlästa rapporter. AUDITsolution ...

Många har efterfrågat ett förenklat arbetssätt för de riskprocesser som finns i vårt större riskprogram RISKsolution. Nu lanserar vi RISKsolution-appen för att underlätta genomförandet av riskanalyser för din verksamhet. Denna smarta app ger din verksamhet ett gemensamt och enklare arbetssätt för att genomföra riskanalyser. Appen är framtagen efter erkända standarder och föresk ...

Security Solution tar fram utbildningsfilm om säkerhetsskyddslagen för energibranschen. Filmen presenterar Svenska Kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, samt förklarar varför arbetet med säkerhetsskydd är så viktigt. Genom stiliserade animationer visualiseras Säkerhetsskyddslagen och dess paragrafer på ett attraktivt sätt som gör informationen lättillgängli ...