Västlänkens riskhantering utgår från projektets olika skeden såsom projektering och förberedelser samt bygg- och driftskedet. Security Solution Scandinavia AB stöttar Trafikverket i projekt Västlänken med risk– och krishanteringstjänster. I uppdraget ingår bland annat att samordna projektets riskhantering samt delar av krishanteringen mot både interna och externa aktörer. Byggs ...

Vi föreläser om: Krishantering: Klarar din verksamhet av en incident och vad är er omedelbara reaktion på ett nödläge, kris eller katastrof som hotar att störa den normala verksamheten? Sammanfattning av ISO standard som metodik: Är din verksamhet rustad för en större händelse? Standarden belyser vikten av incidenthantering och en större samverkan i samhället. Vi ger en kortare ...

Just nu håller vi på Security Solution krisutbildningar för Södertälje kommun. Utbildningarna ger kommunen en stabil grund att stå på om en kris inträffar. Varje utbildningsomgång är uppdelad i två delar på totalt 1,5 dag. Utbildningen kombinerar praktiska scenarioövningar med teoripass då vi går igenom krismetodik, krisledning samt vem som gör vad i ett krisläge. Vi använder o ...

Anders Möller, VD på Security Solution Scandinavia AB, har under två dagar utbildat studenter i riskhantering och vårt digitala riskhanteringsverktyg RISKsolution, vilket är tillgängligt för eleverna i Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Utbildningen är uppdelad med föreläsning, workshops och självständigt arbete. Studenterna gick igenom hela r ...

Den 1 februari började Christopher Falkenberg på Security Solution. Han har tidigare arbetat med kvalificerade utredningar inom IT-infrastruktur och informationssäkerhet i 20 år. Christopher har även en gedigen projektledarerfarenhet och har varit engagerad i såväl affärsprojekt som tjänsteutveckling. Christopher har, förutom ett förflutet i konsultbranschen, också erfarenhet s ...

Vi på Security Solution Scandinavia AB tar just nu fram strukturer för dokumenthantering för en av våra största kunder. Detta innebär identifiering av verksamhetsområden, inventering av informationstillgångar och framtagning av klassificeringsstruktur, vilket ligger till grund för företagets dokumenthanteringsplan. Kan vi hjälpa ditt företag?  ...

I januari anställdes Linda Mattsson och Helén Sunesson på Security Solution Scandinavia AB. Linda arbetar som konsult inom informationssäkerhet samt säljare och kommer närmast från Rejlers där hon bl a haft i uppdrag att dokumentera Ringhals säkerhetsanläggning. "Jag är väldigt glad över att ha börjat på Security Solution Scandinavia AB och ser fram emot att kunna bidra med min ...